Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego przetwarzania danych osobowych RODO firma Home Finance Corp S.C działając jako zewnętrzne biuro sprzedaży deweloperów jesteśmy zobligowani do zachowania należytej staranności przetwarzając Państwa dane osobowe.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez firmę HOME FINANCE CORP Joanna i Arkadiusz Grzegrzółka Spółka Cywilna zarejestrowaną w Warszawie (03-337)
ul. Wyszogrodzka 2/24 będącą Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych w Naszej firmie
Arkadiusz Grzegrzółka tel. +48 532 278 733, j.a.grzegrzolka@homefinancecorp.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zaprezentowania oferty nieruchomości i dalszego procesu sprzedażowego, w tym; kontaktów mailowych, telefonicznych i spotkań handlowych dotyczących zaprezentowanej oferty, prezentacji nieruchomości, ew dalszego przekazania kontaktu sprzedającym nieruchomości, podpisania umów rezerwacyjnych/przedwstępnych/deweloperskich/przeniesienia własności celem zakupu wskazanej nieruchomości.

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym Pani/Pana dane mogą być ujawniane są, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu; Nasi pracownicy/współpracownicy, właściciele nieruchomości, Partnerzy handlowi, tj. doradcy ds. sprzedaży nieruchomości dewelopera, którego dotyczy oferta nieruchomości, doradcy współpracujących agencji nieruchomości przekazujący w Naszym imieniu oferty nieruchomości oraz innych wspierających prowadzenie przez Nas działalności tj. doradcy kredytowi oraz wykończenia wnętrz i osoby, które - z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe np. Kancelaria Notarialna.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania przez Administratora decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator,
Arkadiusz Grzegrzółka